Tűzvédelem

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) előírásai értelmében:

18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

22. § (2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;

b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;

c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;

d) kereskedelmi szálláshelyre;         

e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

A fent említett jogszabályi előírások értelmében szolgáltatásaink kiterjednek:

  • Tűzvédelmi dokumentációk (pl. tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, tűzriadó gyakorlat, tűzveszélyességi osztálybasorolás, kiürítés számítás) készítése
  • Kiürítés és tűzterhelés számítás, mentési és biztonsági terv készítése, felülvizsgálata
  • Tűzvédelmi oktatás jogszabályban meghatározott rendszerességgel
  • Tűzvédelmi figyelmeztető táblák forgalmazása
  • Közreműködés Hatóság előtti eljárásban, ügyfél érdekeinek képviselete