Munkavédelem

A munkavédelem tárgykörében megjelent jogszabályok értelmében minden munkáltató írásban köteles rögzíteni és egységes szerkezetbe, Munkavédelmi Szabályzatba foglalni az alábbi szabályozásokat:

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítási módját
 • A veszélyes munkahely, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezését
 • Veszélyes technológiák, munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatát
 • Az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét
 • A munkavédelmi oktatások megtartását és dokumentálását joggszabályban meghatározott rendszerességgel
 • A munkabalesetek, foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását
 • A munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat
 • A veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatok jelentését, értékelését
 • A munkavállalók rákkeltő anyaggal történő expozíciójának kockázatbecslését
 • A képernyő előtti munkavégzés kockázatának előfordulását
 • A munkavállalókat érő biológiai expozíció meghatározását
 • A munkavállalók munkahelyi dohányzásának korlátozását.

A Munkavédelmi Szabályzatot és a munkahelyi kockázatértékelést, kémiai- és biológiai kockázatbecslést a helyszín megtekintése után, a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítjük el.